Dokumenti

DOKUMENTI
LPF statūti un komiteju nolikumi
LPF sēžu protokoli un lēmumi
   Kopsapulce
   Valde
   Treneru komiteja
   Tiesnešu komiteja
   Ūdenspolo komiteja
   Peldēšanas vecmeistaru komiteja
LPF sportistu licencēšanas un pārejas nolikums
LPF sporta speciālistu sertifikācijas nolikums
LPF finansējuma pieprasījuma nolikums
LPF informācijas publicēšanas mājaslapā nolikums
LPF peldēšanas tehnikas un sacensību analīzes programmas īstenošanas nolikums
LPF tehniskās prasības un rekomendācijas peldbaseiniem
Iesniegumi, veidlapas
Sacensības/lejupielādes
LPF kvalifikācijas normatīvi
LPF maksas pakalpojumi
Antidopings
Drošība uz ūdens. Informatīvie materiāli
110 downloads 1.0 01-02-2018 16:13 Download
202 downloads 2.0 23-01-2017 17:59 Download
146 downloads 1.0 22-01-2017 12:58 Download
LPF rekomendācijas peldbaseinu vannas izbūvei/rekonstrukcijai
226 downloads 1.0 22-01-2017 12:56 Download

QR Code Business Card