Dokumenti

DOKUMENTI
LPF statūti un komiteju nolikumi
LPF sēžu protokoli un lēmumi
   Kopsapulce
   Valde
   Treneru komiteja
   Tiesnešu komiteja
   Ūdenspolo komiteja
   Peldēšanas vecmeistaru komiteja
LPF sportistu licencēšanas un pārejas nolikums
LPF sporta speciālistu sertifikācijas nolikums
LPF finansējuma pieprasījuma nolikums
LPF informācijas publicēšanas mājaslapā nolikums
LPF peldēšanas tehnikas un sacensību analīzes programmas īstenošanas nolikums
LPF tehniskās prasības un rekomendācijas peldbaseiniem
Iesniegumi, veidlapas
Sacensības/lejupielādes
LPF kvalifikācijas normatīvi
LPF maksas pakalpojumi
Antidopings
Drošība uz ūdens. Informatīvie materiāli
Pielikums. Paplašinātās pirmās palīdzības apmācība un drošības uz ūdens apmācības kurss
167 downloads 1.0 admin
Pielikums. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma
56 downloads 1.0 admin
Peldēšanas treneru un pedagogu sertifikācijas atzinumu izsniegšanas nolikums
99 downloads 1.0 admin

QR Code Business Card