Dokumenti

DOKUMENTI
   LPF sporta speciālistu sertifikācijas nolikums
Pielikums. Paplašinātās pirmās palīdzības apmācība un drošības uz ūdens apmācības kurss
112 downloads 1.0 admin 22-05-2018 11:50 Download
Pielikums. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma
35 downloads 1.0 admin 22-05-2018 11:49 Download
Peldēšanas treneru un pedagogu sertifikācijas atzinumu izsniegšanas nolikums
74 downloads 1.0 admin 22-05-2018 11:48 Download

QR Code Business Card