Izdota sporta metodiskā grāmata “Peldēšana”

Otrdien, 13. jūnijā norisinājās atklāšanas prezentācija sporta metodiskās literatūras sērijas otrajai grāmatai “Peldēšana”, kas tapusi Latvijas Sporta federāciju padomei (LSFP) cieši sadarbojoties ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju (LSPA) un Latvijas Peldēšanas federāciju (LPF). Grāmatas izdošana ir līdzfinansēta no Valsts budžeta līdzekļiem.

Grāmatas “Peldēšana” autore Jeļena Solovjova ir LSPA asociētā profesore ar vairāk kā 20 gadu akadēmisko darba stāžu, LPF Zinātniskās laboratorijas vadītāja, A kategorijas peldēšanas trenere, kā arī bijusī ilggadējā Latvijas peldēšanas vienības trenere.

Latvijā ir radīta jau otrā sporta metodiskās literatūras sērijas grāmata “Peldēšana” ar unikālām 3D ilustrācijām. Speciāli šai grāmatai mākslinieki ir radījuši vienreizēju iespēju ieraudzīt peldēšanas vingrinājumus no dažādiem rakursiem, ko nodrošina 3D tehnikā izstrādātās sportistu figūras. Trīsdimensiju figūras parāda pakāpenisku kustību kopumu, izpildot dažādu peldēšanas stilu pamatelementus, kas lasītājam ļauj vieglāk uztvert sportista ķermeņa kustības un to amplitūdu ūdens līmenī.

Grāmata paredzēta sporta skolotājiem, sporta treneriem un sporta instruktoriem, kā arī topošajiem sporta speciālistiem un visiem interesentiem peldēšanas prasmju un dažādu peldēšanas veidu apguvei.

Grāmatā sniegts ieskats peldēšanas sporta veida vēsturē un sporta zinātnes attīstībā. Tajā apkopotas peldēšanas tehnikas un veidi, kā arī peldēšanas mācīšanas metodika, kas nodrošinātu efektīvu peldēšanas apguvi un pilnveidošanu.

“Lielāko daļu satura, kas šodien lasāms grāmatā “Peldēšana”, man bija izdevies savākt un apkopot jau līdz 2000. gadam, tomēr izdot to ar papildinājumiem bija iespējams tikai šogad. Īpašu paldies vēlos pateikt grāmatas literārajam redaktoram Andrim Dzenim, zinātniskajam redaktoram Uldim Grāvītim, kā arī maniem kolēģiem un konsultantiem Aivaram Platonovam un Imantam Upītim! Mans ilggadējais sapnis ir īstenojies,” ar gandarījumu par paveikto atklāj autore Jeļena Solovjova.

Galvenā grāmatas redaktore Dace Zvaigzne stāsta: “Ir liels prieks un pagodinājums, ka turpinām sporta metodiskās literatūras krājumu atjaunošanu ar grāmatu “Peldēšana”. Peldēšanas tradīciju senums Latvijā mums uzliek par pienākumu šīs paaudzēs uzkrātās zināšanas apkopot un nodot tālāk šādā – koncentrēta materiāla veidā. Nomainoties treneru paaudzēm, arī citos sporta veidos šādi izdevumi ir nepieciešami, lai mūsu pieredzes bagāto treneru zināšanas nodotu jaunajiem un topošajiem treneriem, kā arī pašiem sportistiem, tādējādi saistot tradīcijām un zināšanām bagāto pagātni ar šodienu un nākotni”.

Grāmatas literārais redaktors Andris Dzenis par nepieciešamību izdot saturā bagātu un kvalitatīvu literatūru: “Labas un noderīgas grāmatas vienīgais uzdevums nav rotāt grāmatu plauktu, bet gan tapt lasītai un vēlreiz lasītai, piedāvājot savam lasītājam sevī ierakstītās zināšanas. Un, – būt gatavai to darīt gadu desmitiem un gadu simtiem ilgi”.

“Lai šī grāmata visiem Latvijas peldētājiem un viņu treneriem ir kā draudzīgs un vērtīgs padomdevējs ne tikai ceļā uz visaugstākajām sportiskajām virsotnēm, bet arī ikdienas fiziskajās aktivitātēs”, novēl Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents Einars Fogelis.

“Šogad aprit 30 gadu, kopš izdota topošo peldēšanas treneru obligātās literatūras sarakstā atrodamā Arvila Lielvārda grāmata “Peldēšana”, kas trīs gadu desmitus ir bijis viens no nozīmīgākajiem zināšanu avotiem peldēšanas treneriem Latvijā. Esmu gandarīts, ka Solovjovas grāmata turpinās šo misiju jaunā kvalitātē,” atklāj Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platonovs.

Grāmatas tiks dāvinātas Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai un Latvijas Peldēšanas federācijai. Pa vienam eksemplāram saņems arī visas Latvijas vispārizglītojošās skolas, kas nodrošina peldēšanas apmācības. Visiem interesentiem grāmatu drīzumā būs iespējams iegādāties grāmatnīcās visā Latvijā.

 

QR Code Business Card