Kursi profesionālās kompetences pilnveides programmā

LPF informē, ka š.g. 9.-11. maijā notiks kursi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā – “sporta peldēšanas tehnikas un treniņu uzbūves tendences dažāda vecuma peldētājiem”.

Programmas mērķis ir pilnveidot jauno peldēšanas speciālistu zināšanas un prasmes sporta peldēšanā, iepazīstoties ar jaunākajām tendencēm un pētījumiem peldēšanas sporta jomā. Programmas apjoms ir 24 stundas, tai skaitā 9 praktiski – metodiskās nodarbības, un tās saturu  veido divi bāzes bloki – 1) peldēšanas tehnikas mācīšana un pilnveide; 2) peldēšanas treniņu īpatnības dažādos vecuma posmos.

Kursu gaitā dalībnieki apgūs zināšanas šādās tēmās:

  • Peldēšanas tehnikas pilnveides īpatnības dažādā vecumā;
  • Peldēšanas veidu tehnika (tehnisko elementu – atsevišķu ķermeņa daļu un stāvokļa parametri, “soļa” garums, biežums, pārvietošanās ātrums);
  • Dažāda vecuma sportistu aerobās un aerobās darba iespējas, elpošanas, CNS, sirds un asinsvadu sistēmas raksturojums, enerģijas patēriņš, atsevišķu īpašību raksturojums un fizioloģiskais pamatojums;
  • Galvenie treniņu virzieni pirms pubertātes un pubertātes vecumā. Treniņu īpatnības pubertātes vecumā;
  • Pasaules vadošo speciālistu treniņu uzbūve un to tendences;
  • Dažāda intervāla treniņu veidi;
  • Traumu profilakse peldēšanā. Iespējamās traumas, iemesli un vingrinājumi to novēršanai;
  • Sportista izaugsmes iespējas un to prognoze
  • Sacensību darbības analīze un sacensību distances veikšanas varianti konkrētos vecuma posmos.

Treneru apmācības kursu vadīs LSPA profesore Jeļena Solovjova un tie norisināsies Rīgā, Ķīpsalas ielā 5 (Ķīpsalas peldbaseinā).

Dalības maksa:

LPF treneru kurss (24 akadēmiskās stundas) – 75.00 EUR

Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās elektroniski, sūtot pieteikumu uz izglitiba@swimming.lv

QR Code Business Card