Latvijas Junioru čempionāts

Latvijas Peldēšanas federācijas valde informē, ka 2016.gada Latvijas Junioru čempionāts (zēni: 1999. g. dz. un jaunāki; meitenes: 2000. g. dz. un jaunākas) norisināsies š.g. 02.-03.decembrī Jelgavā, LLU peldbaseinā. 

Latvijas Junioru čempionāts ir nozīmīgākās komandu sacensības, kurās tiek noskaidroti sporta skolu, klubu labākie individuālie peldētāji junioru vecumā un komandas un Latvijā. Sacensībās aicināti piedalīties LPF kolektīvo biedru komandu sportisti (licencēti peldētāji) – juniori 1999. g. dzim. un jaunāki, jaunietes 2000. g. dzim. un jaunākas.

Komandas sastāvā: 20 peldētāji. Sacensībām drīkst pieteikt dalībniekus ar ne zemāku kā III sporta klasi.

Katrs peldētājs komandas cīņas vērtējumā drīkst startēt trīs (3) individuālajās disciplīnās un divās (2) stafetēs.

Katra komanda stafešu peldējumiem komandas cīņas vērtējumā drīkst pieteikt vienu (1) komandu katrā disciplīnā

Sacensības notiek 2016. gada 02.-03.decembrī, Jelgavā, Raiņa ielā 1, LLU 25 m, 6 celiņu peldbaseinā ar OMEGA elektronisko laika fiksēšanas sistēmu. Sacensību sākums 02. decembrī plānots plkst. 16:00, bet 03. decembrī plkst. 12:00. Iepeldēšanās: 60 min. pirms starta

QR Code Business Card