Latvijas peldēšanas sporta vēsture – Velta Marija Upmale

Latvijas Peldēšanas federācija sadarbībā ar vēsturnieci Ilzi Jakobsoni atgriežas pie Latvijas peldēšanas vēstures fotogrāfijās. Pirmā fotogrāfiju galerija ir veltīta daudzkārtējai Latvijas čempionei un rekordistei, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Peldēšanas un airēšanas katedras viesdocentei, Mg. paed. Veltai Marija Upmalei.

Ir pagājuši nepilni divi gadi kopš klajā nāca grāmata “Peldējums gadsimta garumā. Peldēšanas sports Latvijā”. Šajā laikā ir uzkrājies jauns, neapzināts materiāls par mūsu sporta veida vēsturi, bet it īpaši atzīmējams laika periods no 20. gs. 50. līdz 80. gadiem. Diemžēl daļa jauniegūto fotogrāfiju ir “mēmas”, iztrūkst jebkāda veida informācija par redzamajām personām, sacensībām un notikumiem. Tādēļ priekšā stāv ilgstošs darbs – fotogrāfiju atšifrēšana, iegūto faktu salīdzināšana un precizēšana.

Šodien piedāvājam iepazīties ar daudzkārtēju Latvijas čempioni un rekordisti Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Peldēšanas un airēšanas katedras viesdocenti, Mg. paed. Veltu Mariju Upmali.

LPF pateicas Latvijas Sporta muzejam par iespēju izmantot muzeja krājumu un slejas galvenajai varonei Veltai Marijai Upmalei par atbalstu, konsultācijām un doto iespēju izmantot privāto arhīvu!

Neviena no fotogrāfijām nedrīkst tikt pavairota vai kā citādi atveidota, saglabāta un izplatīta digitālajā vidē vai jebkādā veidā izmantota bez LPF un Latvijas Sporta muzeja rakstiskas atļaujas.

QR Code Business Card