Latvijas peldēšanas sporta vēsture – Vineta Žumbure

Latvijas Peldēšanas federācija sadarbībā ar vēsturnieci Ilzi Jakobsoni turpina iepazīstināt ar Latvijas peldēšanas vēsturi fotogrāfijās. Šomēnes fotogrāfiju galerija ir veltīta visiem labi zināmajai trenerei Vinetai Žumburei.

Vinetas vārds nevienam peldēšanas sporta cienītājam jau vairāku paaudžu garumā nav svešs. Enerģija, dzīvesprieks un erudīcija ir īpašības, kuras raksturo Sporta nama “Daugava” treneri V. Žumburi. Viņas darbs, pedagoga talants un ideāli kalpo Rīgas peldēšanas sporta attīstībai, bet sirdī, joprojām palikdama uzticīga savai pilsētai – Liepājai. Trenere ar gandarījuma izjūtu dalās atmiņās par savu bijušo audzēkņu: Alda Cīruļa, Jāņa Beļakova, Ivetas Āboliņas, Ellas Šaliginas, Aināra Sļadzevska, Jāņa Rumkovska u.c. sasniegumiem. Jaunajā sezonā treneri Vinetu Žumburi redzēsim jaunāko peldētāju grupu vidū Sporta namā “Daugava”.

LPF izsaka pateicību par sniegto atbalstu, konsultācijām un doto iespēju izmantot privāto arhīvu!

Neviena no fotogrāfijām nedrīkst tikt pavairota vai kā citādi atveidota, saglabāta un izplatīta digitālajā vidē vai jebkādā veidā izmantota bez LPF rakstiskas atļaujas.

QR Code Business Card