LPF biedru sapulce

Latvijas Peldēšanas federācijas (LPF) Valde informē, ka ikgadējā LPF biedru sapulce notiks š.g. 28. martā pulksten 11:00 (reģistrācija no pulksten 10:30) viesnīcas Bellevue Park Hotel Riga telpās, Slokas ielā 1, Rīgā

Darba kārtībā:

1.Kvoruma deklarēšana, pilnvaru un kopsapulces darba vadītāja apstiprināšana;

2.LPF darbības pārskata ziņojums par 2018. gadu;

3.LPF gada pārskata par 2018.gadu un revidenta ziņojuma apstiprināšana;

4.LPF 2019. gada darbības un aktivitāšu plāns. LPF 2019.gada ieņēmumu-izdevumu tāmes apstiprināšana;

5.LPF Statūtu grozījumi

6.Dažādi

LPF aicina biedrus iesniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem un papildinājumiem biedru sapulces darba kārtības projektā līdz š.g. 21.martam, nosūtot tos uz elektronisko adresi info@swimming.lv vai LPF juridisko adresi – Ķīpsalas iela 5, Rīga, LV-1048.

LPF juridisko biedru pārstāvju dalību biedru sapulcē aicinām apstiprināt līdz 2018.gada 21.martam, nosūtot delegāta veidlapu uz LPF elektronisko adresi info@swimming.lv. Delegāta veidlapas oriģināls jāiesniedz LPF līdz 2019. gada 28. marta pulksten 11:00.

QR Code Business Card