LPF biedru sapulce

Latvijas Peldēšanas federācijas (LPF) Valde informē, ka ikgadējā LPF kopsapulce notiks š.g. 20. martā pulksten 12:00 (reģistrācija no pulksten 11:30) viesnīcas Islande Hotel telpās, Ķīpsalas ielā 2, Rīgā

Darba kārtībā:

  1. Kvoruma deklarēšana, pilnvaru un kopsapulces darba vadītāja apstiprināšana;
  2. LPF darbības pārskata ziņojums par 2017. gadu;
  3. LPF gada pārskata par 2017.gadu un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana;
  4. LPF 2018. gada darbības un aktivitāšu plāns. LPF 2018.gada ieņēmumu-izdevumu tāmes apstiprināšana;
  5. Dažādi

Lūdzam līdz 2018. gada 13. martam iesniegt Jūsu priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem un papildinājumiem kopsapulces darba kārtības projektā, nosūtot tos uz elektronisko adresi info@swimming.lv vai LPF juridisko adresi – Ķīpsalas iela 5, Rīga, LV-1048.

Līdz 2018. gada 13. martam lūdzam apstiprināt arī Jūsu pārstāvju dalību LPF kopsapulcē, nosūtot delegāta veidlapu uz LPF elektronisko adresi info@swimming.lv. Delegāta veidlapas oriģināls jāiesniedz LPF līdz 2018. gada 20. marta pulksten 12:00.

QR Code Business Card