Kopsapulce

Kopsapulce ir augstākā Latvijas Peldēšanas federācijas institūcija un tā ir tiesīga izlemt jebkuru LPF kopsapulcē izvirzīto jautājumu.[!] Kopsapulces sastāvu veido katra LPF biedra viens izvirzītais delegāts, LPF prezidents, LPF prezidija locekļi, revīzijas komisijas locekļi, LPF tiesnešu komitejas izvirzīts pārstāvis, peldēšanas sporta veterānu izvirzīts pārstāvis, 6 novadu kuratori (Rīgas pilsētas, Jūrmalas pilsētas un Latvijas novadu – Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales – kuratori), LPF sportisti – Eiropas (pieaugušo) čempionātu, pasaules čempionātu un Olimpisko spēļu dalībnieki un viņu treneri, kas gatavojuši šos sportistus augstāk minētajām sacensībām.  Balsstiesības kopsapulcē ir tikai LPF kolektīvo biedru izvirzītajiem delegātiem. Ikgadējās kopsapulces tiek sasauktas reizi gadā līdz 31.martam, savukārt, pārvēlēšanas kopsapulce tiek sasaukta reizi četros gados.
 
 
QR Code Business Card