LPF tiesnešu komiteja aicina reģistrēties Nacionālās kategorijas tiesneša licencei

Latvija Peldēšanas federācijas peldēšanas tiesnešu komiteja aicina iepazīties ar nolikumu, kurā atrodama informācija par tiesnešu akreditācijas un licencēšanas kārtību, sacensību tiesāšanu, tiesnešu darba organizāciju un vadības noteikumiem, sk. nolikumu.

Lai iegūtu tiesnešu licenci, nepieciešams aizpildīt iesnieguma formu, norādot pēdējo divu gadu laikā gūto pieredzi, veicot tiesnešu pienākumus sacensībās, un apmeklētos tiesnešu kursus. Iesnieguma forma ir atrodama šeit.

 

Tiesnešu kvalifikācija un licencēšana

2.1.Tiesnešu kvalifikācija Latvijā tiek iedalīta divās kategorijās:

1) FINA kategorijas tiesnesis;

2) Nacionālās kategorijas tiesnesis, kas iedalās trīs līmeņos – A kategorijas tiesnesis, B kategorijas tiesnesis, C kategorijas tiesnesis;

Nacionālās kategorijas tiesnesis

2.3.2. Nacionālās kategorijas tiesneši tiek licencēti uz vienu gadu;

2.3.3. Lai Nacionālās kategorijas tiesneša licence tiktu automātiski pagarināta uz nākamo gadu, ir nepieciešams veikt tiesneša pienākumus vismaz divās nacionāla vai starptautiska mēroga sacensībās, kuras iekļautas LPF sacensību kalendārā;

2.3.4. A kategorijas tiesneša licenci peldēšanas sportā tiesnesis var iegūt veiksmīgi nokārtojot A kategorijas tiesnešu eksāmenu un pildot tiesneša pienākumus referi, startera vai stila tiesneša amatā vismaz 3 nacionāla vai starptautiska mēroga sacensībās, visās vecuma grupās. A kategorijas tiesnesis ir augstākā līmeņa nacionālās kategorijas tiesnesis;

2.3.5. B kategorijas tiesneša licenci peldēšanas sportā tiesnesis var iegūt, pildot tiesneša pienākumus vismaz 3 nacionāla mēroga junioru un jauniešu čempionātos, vai otrās kategorijas nacionāla mēroga sacensībās (novadu kauss, Rīgas čempionāts);

2.3.6. C kategorijas tiesneša licenci peldēšanas sportā tiesnesis var iegūt, piedaloties tiesnešu apmācību seminārā, kurus rīko LPF. C kategorijas tiesnesis nevar pildīt referi, startera un stila tiesneša pienākumus.

Pārejas noteikumi
4.1.1. Personas, kuras pēdējo 2 gadu laikā starptautiska mēroga sacensībās ir pildījušas sacensību referi, startera un stila tiesneša pienākumus automātiski saņem A kategorijas tiesneša licenci;

4.1.2. Personas, kuras pēdējo 2 gadu laikā nacionāla mēroga sacensībās ir pildījušas referi, startera un sacensību stila tiesneša pienākumus automātiski saņem B kategorijas tiesneša licenci;

4.1.3. Personas, kuru pieredze neatbilst šo noteikumu 4.1.1. un 4.1.2. punktā minētajiem kritērijiem, bet pēdējo 2 gadu laikā ir pildījušas tiesneša amata pienākumus vismaz divās nacionāla mēroga sacensībās, izpildot šo noteikumu 2.3. punktā minētās prasības līdz 2018. gada 01. septembrim, ir tiesīgas saņemt tiesneša licenci bez maksas.

Kā arī Nacionālās kategorijas tiesnešu licenci var iegūt, piedaloties LPF attiecīgās kategorijas tiesnešu seminārā un sekmīgi nokārtojot tiesneša zināšanu pārbaudi;

 

Informācija par aktuālajiem tiesnešu semināriem un kursiem ir pieejama sadaļā – Tiesneši – Semināri un kursi

QR Code Business Card