Peldēšanas speciālistu sertificēšanas kursi

Latvijas Peldēšanas federācija informē, ka tiek izsludināta pieteikšanās kursiem pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā, kas ir nepieciešami, lai jaunie speciālisti saņemtu atzinumu peldēšanas treneru sertifikācijai

Kursi sastāvēs no diviem atsevišķiem apmācību moduļiem – 1) treneru kursa pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā, kas tiks īstenoti trīs nedēļas nogales – 23.-24. novembrī; 08.-09. decembrī un 14.-15. decembrī, un 2)  paplašinātās pirmās palīdzības apmācība un drošības uz ūdens apmācības kursa, kas norisināsies 2019.gada janvārī.

Treneru apmācības kursu vadīs LSPA profesore Jeļena Solovjova, savukārt pirmās palīdzības un drošības uz ūdens apmācības kursu pasniegs Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) galvenais speciālists pirmās palīdzības jautājumos  Haralds Lučkovskis.

Kursi norisināsies Rīgā, Ķīpsalas ielā 5 (Ķīpsalas peldbaseinā).

Dalības maksa:

LPF treneru kurss (48 akadēmiskās stundas) – 150.00 EUR

Paplašinātās pirmās palīdzības apmācība un drošības uz ūdens apmācības kurss (12/8 akadēmiskas stundas) – 50.00/30.00 EUR

Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās elektroniski, sūtot pieteikumu uz izglitiba@swimming.lv

Nolikums atrodams LPF mājas lapā

Atgādinām, ka šī gada 08.maijā LPF valde ir apstiprinājusi jaunu kārtību, kādā tiek izsniegti atzinumi peldēšanas treneru sertifikācijai un resertifikācijai, nosakot, ka LPF atzinums automātiski tiek izsniegts kandidātiem, kuriem ir iegūta augstākā sporta – pedagoģiskā izglītība (B kategorija) ar kvalifikāciju “Vecākais treneris peldēšanā”, savukārt kandidātiem, kuriem ir iegūta augstākā sporta – pedagoģiskā izglītība (B kategorija) ar kvalifikāciju “Sporta skolotājs” vai specializāciju citā sporta veidā, jāiziet LPF rīkotie treneru kursi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā (36 akadēmiskās stundas) un paplašinātās pirmās palīdzības apmācība un drošības uz ūdens apmācības kurss (12/8 akadēmiskas stundas).

Atzinuma saņemšanai C kategorijas sporta speciālista sertifikācijas eksāmena kārtošanai, kandidātiem turpmāk būs jāapmeklē paplašinātas programmas kurss (48 akadēmiskās stundas), kā arī jāiziet paplašinātās pirmās palīdzības apmācība un drošības uz ūdens apmācības kurss (12/8 akadēmiskas stundas). Vienlaikus tiek noteikts, ka kandidāti, kuri ir absolvējuši profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi un ieguvuši apliecību par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi peldēšanā (30V 81300), tiek atbrīvoti no praktiskajām nodarbībām (jāapgūst teorētiskais kurss).

QR Code Business Card