Par sporta skolas/kluba maiņu

Latvijas Peldēšanas federācija aicina sporta skolu/klubu pārstāvjus līdz šā gada 19. septembrim  iesniegt informāciju par tiem peldētājiem, kuri vēlas pāriet trenēties uz citu sporta kolektīvu. 

 

 

Iesniegumus lūgums sūtīt elektroniskā veidā uz e-pasta adresi: info@swimming.lv, vēstulē norādot 1) sportista vārdu un uzvārdu, 2) līdz šim pārstāvētās sporta skolas/kluba nosaukumu un 3) trenera vārdu uzvārdu, kā arī 4) jaunās sporta skolas/kluba nosaukumu un 5) trenera vārdu uzvārdu, pie kura ir plānots pāriet trenēties.

Atgādinām, ka saskaņā ar LPF Statūtu 11.4.punktu: "Starptautiskās klases sporta meistariem, sporta meistariem un sporta meistara kandidātiem, kas vēlas pārstāvēt citu sporta kolektīvu, par savu lēmumu jāinformē LPF treneru komiteja līdz katra gada 1.oktobrim, iepriekš, sadarbībā ar veco un jauno sporta organizāciju, sagatavojot visus nepieciešamos dokumentus. Pārstāvēt jauno sporta kolektīvu sportists var vienu mēnesi pēc LPF prezidija atļaujas saņemšanas".

QR Code Business Card