Par mums

LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJA

LPF ir Latvijas Sporta federācijas padomē atzīta patstāvīga biedrība, kas vada, organizē un attīsta peldēšanas sportu un tautas peldēšanu Latvijā. LPF šobrīd ir viena no lielākajām Latvijā akreditētajām sporta federācijām un apvieno 22 kolektīvos biedrus, kuru sastāvā ietilpst gan profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes, gan peldēšanas klubi. Vienīgi LPF ir tiesīga pārstāvēt Latvijas peldēšanas sportu FINA un LEN pasākumos.

LPF mērķis ir uz brīvprātības principa apvienot republikas teritorijā darbojošās peldēšanas, daiļlēkšanas, ūdenspolo un sinhronās peldēšanas sporta organizācijas, kā arī organizācijas, kas veic iedzīvotāju peldēšanas apmācību un sekmē veselības nostiprināšanu ar peldēšanas līdzekļiem.

LPF darbības galvenie uzdevumi ir:
  • peldēšanas sporta attīstība un popularizēšana;
  • peldēšanas apmācības attīstība visās vecuma grupās;
  • tautas veselības nostiprināšana ar peldēšanas līdzekļiem;
  • augstas klases peldētāju sagatavošana un Latvijas pārstāvēšana starptautiskajos pasākumos, kurus rīko LOK, FINA, LEN un to biedri.
Latvijas Peldēšanas federācijas statūti savās nostādnēs ir pakārtoti Starptautiskās Peldēšanas federācijas – FINA (Federation Internationale de Natation Amateur) un Eiropas Peldēšanas līgas – LEN (Ligue Europeenne de Natation) statūtiem un nav pretrunā ar tiem.

 

QR Code Business Card