Pirmās palīdzības un drošības uz ūdens apmācības kurss

Informējam, ka šī gada 19.oktobrī norisināsies paplašinātās pirmās palīdzības un drošības uz ūdens apmācības kurss, kas ir nepieciešams, lai jaunie speciālisti saņemtu atzinumu peldēšanas treneru sertifikācijai, kā arī resertifikācijai.

Pirmās palīdzības un drošības uz ūdens apmācības kurss 19.oktobrī norisināsies LPF telpās, Ķīpsalas ielā 5 (4.kab.).

Kursu sākums plkst. 09:00 (reģistrācija no 08:30) un tos vadīs Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) galvenais speciālists pirmās palīdzības jautājumos  Haralds Lučkovskis.

Maksa par kursiem – 50.00 EUR

Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās elektroniski, sūtot pieteikumu uz birojs@swimming.lv

Nolikums atrodams LPF mājas lapā

Atgādinām, ka 2018.gada 08.maijā LPF valde ir apstiprinājusi jaunu kārtību, kādā tiek izsniegti atzinumi peldēšanas treneru sertifikācijai un resertifikācijai, nosakot, ka LPF atzinums automātiski tiek izsniegts kandidātiem, kuriem ir iegūta augstākā sporta – pedagoģiskā izglītība (B kategorija) ar kvalifikāciju “Vecākais treneris peldēšanā”, savukārt kandidātiem, kuriem ir iegūta augstākā sporta – pedagoģiskā izglītība (B kategorija) ar kvalifikāciju “Sporta skolotājs” vai specializāciju citā sporta veidā, jāiziet LPF rīkotie treneru kursi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā (36 akadēmiskās stundas) un paplašinātās pirmās palīdzības apmācība un drošības uz ūdens apmācības kurss (12/8 akadēmiskas stundas).

Atzinuma saņemšanai C kategorijas sporta speciālista sertifikācijas eksāmena kārtošanai, kandidātiem turpmāk būs jāapmeklē paplašinātas programmas kurss (48 akadēmiskās stundas), kā arī jāiziet paplašinātās pirmās palīdzības apmācība un drošības uz ūdens apmācības kurss (12/8 akadēmiskas stundas). Vienlaikus tiek noteikts, ka kandidāti, kuri ir absolvējuši profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi un ieguvuši apliecību par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi peldēšanā (30V 81300), tiek atbrīvoti no praktiskajām nodarbībām (jāapgūst teorētiskais kurss).

QR Code Business Card