Projekti un iniciatīvas

Latvijas valsts budžeta finansētā programma

„NVO fonds”

Latvijas Peldēšanas federācijas darbības stiprināšana cilvēkdrošības uz ūdens jomā

Projekta īstenotājs: Biedrība „Latvijas Peldēšanas federācija”

Projektā izvirzītie mērķi ir sasniegti pilnā apjomā. Ir veiktas šādas aktivitātes un izstrādāti šādi dokumenti/materiāli:

 1.  Izstrādāts audita ziņojums “Cilvēku drošība uz ūdens Latvijā. Slīkšanas un noslīkšanas statistika,infrastruktūra, normatīvais regulējums un sabiedrības paradumi”.
 2. Izstrādāta Cilvēkdrošības uz ūdens attīstības stratēģija, kas kalpo par pamatu nacionālā drošības uz ūdens (noslīkšanas mazināšanas) plāna izstrādei. Veikta plāna publiskā apspriešana gan LPF biedru vidū, gan ar Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjiem, gan ar lielāko peldbaseinu pārstāvjiem (Ķīpsalas peldbaseins, Elektrum Olimpiskais centrs, VentspilsOlimpiskais centrs);
 3. Veikti izglītības pasākumi instruktoru un pedagogu apmācībā, sniedzot gan peldēšanas mācīšanas pedagoģiskās iemaņas, gan paplašinātas pirmās palīdzības un drošības uz ūdens apmācību. Semināri īstenoti Rīgā (3),Ventspilī (1), Limbažos (1), Valmierā (1), Liepājā (1).
 4. Izstrādātas rekomendācijas “Cilvēku drošība uz ūdensLatvijā. LPF rekomendācijas publisko peldbaseinu darba organizēšanai”.
 5. Izveidots mācību materiāls skolām “Drošība uz ūdens”. Materiāla prezentēšanai bērniem pieteikušās teju 300 izglītībasiestādes;
 6. Izveidots izklaidējoši izglītojošs video materiāls pardrošību uz ūdens “Zinām. Peldam. Droši.”.
 7. Veikts pētījums “Cilvēku peldēšanas paradumi”, Rezultātu prezentēšanai sasaukta preses konference;
 8. Izveidota mājaslapa www.peldidrosi.lv, sabiedrības informēšanai par cilvēku drošību uz ūdens un projekta gaitā izstrādāto dokumentu publicēšanai.

LPF kā viedokļa līderis konkrētajā jomā veido pozitīvu sabiedrības viedokli un šis projekts veicinātu arī sabiedrības uzticamību NVO kā kompetentām institūcijām kopumā. Projekta kontekstā LPF ir piedalījusies šādās publiskajās aktivitātēs un sniegusi šādas intervijas:

 1. Preses konference “Cilvēku peldēšanas paradumi Latvijā”, 15.05.2018;
 2. Apmēram divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāju neprot pietiekami labi peldēt https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/apmeram-divas-tresdalas-latvijas-iedzivotaju-nemak-pietiekami-labi-peldet/ ;
 3. LPF aicina skolās stāstīt par drošu un gudru atpūtu pie ūdens swimming.lv/aptauja-latvijas-iedzivotajiem-vajas-peldetprasmes-un-attieksme-pret-drosibu-uz-udens/
 4. Peldētapmācība bērniem   lr1.lsm.lv/lv/raksts/gimenes-studija/peldetapmaciba-berniem.a108336/
 5. Latvija ieņēmusi pirmo vietu Eiropā noslīkušo iedzīvotāju skaita ziņā Vairāk informācija lasāma: https://sputniknewslv.com/Latvia/20170628/5177673/latvija-eiropas-lidere-slikonu-zina.htmlhttps://sputniknewslv.com/Latvia/20170628/5177673/latvija-eiropas-lidere-slikonu-zina.html ;
 6. Izpratne par drošību uz ūdens Latvijā ir nulles līmenī https://lvportals.lv/viedokli/298077-izpratne-par-drosibu-uz-udens-latvija-ir-nulles-limeni-2018 ;
 7. Peldēšanas federācijā ceļ trauksmi: neprasme peldēt ceļ noslīkušo traģisko statistiku https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/peldesanas-federacija-cel-trauksmi-neprasme-peldet-cel-noslikuso-tragisko-statistiku.a289857/ ;
 8. Lai atvēsināšanās nebeigtos morgā  www.la.lv/lai-atvesinasanas-nebeigtos-morga ;
 9. Nepeldi stiprā vējā! Kas jāzina par drošu peldēšanu veselam.la.lv/nepeldi-stipra-veja-kas-jazina-par-drosu-peldesanu ;
 10. Латвия лидирует в ЕС по количеству утонувших.Почему?rus.delfi.lv/news/daily/latvia/latviya-lidiruet-v-es-po-kolichestvu-utonuvshih-pochemu.d?id=50310501&all=true ;
 11. LPS Sporta jautājumu apakškomiteja sēde 3.oktobrī(2018) https://www.lps.lv/lv/komitejas/sporta-jautajumu-apakskomiteja/4301-lps-sporta-jautajumu-apakskomiteja-sede-3-oktobri-2018 .

Detalizēts īstenoto aktivitāšu apraksts

Aktivitātes nosaukums
Aktivitātes norises detalizēts apraksts
Esošās situācijas audits
Audits ietver normatīvā regulējuma analīzi, SPKC, ekspertu un sabiedrības vērtējuma analīzi par nelaimes cēloņiem, pētījumu par cilvēku peldēšanas paradumiem un tā analīzi. Ziņojums ir publicēts un pieejams elektroniskā versijā.
LPF darbības stratēģijas cilvēkdrošības uz ūdens projekta izstrāde
Balstoties uz audita rezultātiem, ekspertu atzinumiem un rekomendācijām, kā arī darba grupas diskusijām, izstrādāts stratēģiskais ietvars cilvēku drošības uz ūdens (noslīkšanas mazināšanas) plānam.
Ir sagatavoti šādi dokumenti:
1) Cilvēkdrošības uz ūdens attīstības stratēģija;
2) LPF rekomendācijas peldbaseiniem un peldēšanas nodarbībām;
3) Drošības nosacījumi peldbaseinu projektēšanai (NE-15288);
4) Paraugs. Baseinu ekspluatācijas noteikumi un ārkārtas gadījumu rīcības plāns;
5) Peldbaseinu iekšējās kārtības noteikumi;
6) Esošā situācija un priekšlikumi vienotas sistēmas izveidei
7) Komunikācijas plāns. Informatīvā kampaņa bērnu drošības uz ūdens un peldētapmācības problēmas aktualizēšanai.
Izglītības pasākumi brīvprātīgo instruktoru unpedagogu apmācībā
Tika izstrādāta mācību programma un saskaņota A līmeņa pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā;
Tika noorganizēti 4 apmācību semināri katrs pa 36 mācību stundām;
Brīvprātīgo un pedagogu zināšanu pārnese/nodošana gala lietotājam.
Platformas PeldiDroši.lv izstrāde un ieviešanaTika izstrādāta mājas lapa PeldiDroši.lv;
Mājas lapā ir publicēti visi izstrādātie dokumenti, kā arī publikācijas no medijiem, kas saistītas ar drošību uz ūdens;
Projekta administrēšana
Tika veikta projekta dokumentācijas un operatīvās darbības plāna izstrāde;
Tika veikta ekspertu un citu dalībnieku, kā arī pakalpojumu sniedzēju atlase un līgumu slēgšana un iesaistītā personāla darba koordinēšana;
Projekta budžeta uzraudzība un izpilde;
Rezultātu publicēšana un atskaišu sagatavošana.

Plašāka informācija par projektu un sasniegtajiem rezultātiem pieejami mājas lapā – www.peldidrosi.lv

QR Code Business Card