Sadalītas LSFP Sporta stipendijas

7. novembrī Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) valdes sēdē tika apstiprināti LSFP Sporta stipendijas saņēmēji 2016./2017. studiju gadam. Kopumā stipendijas tiks piešķirtas 48 sportistiem, tostarp peldētājam Ģirtam Feldbergam. 

Šogad LSFP Sporta stipendiju konkursam pieteicās rekordliels pretendentu skaits – 81 studējošo sportistu, no kuriem 9 pārstāv vieglatlētiku, 7 – airēšanu, 6 – florbolu, pa pieciem pieteikumiem tika saņemti no pludmales volejbolistiem un kalnu slēpotājiem, bet no peldēšanas sporta uz stipendiju pretendēja viens sportists – Ģirts Feldbergs.

Feldbergs jau atkārtoti veiksmīgi startējis LSFP ikgadējā stipendiju konkursā un šogad saņems 800 EUR lielu stipendiju. Studējošie sportisti aktīvi pieteikušies LSFP stipendijai arī no pārējām vadošajām Latvijas augstskolām – Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Banku augstskolas, Ventspils Augstskolas un citām.

LSFP prezidents Einars Fogelis: “Priecē, ka daudzi augstas klases Latvijas sportisti laicīgi domā par savu duālo karjeru, uzrādot labus rezultātus gan sportā, gan studijās augstskolā. Mēs varam būs lepni par to, ka šobrīd aug jaunā sportistu paaudze, kas savu karjeru saista ar sportu, bet nākotni – ar Latviju. LSFP jau kopš 2007. gada sniedz sportojošajiem studentiem finansiālu atbalstu, liekot pamatus tam laika periodam, kas sekos pēc profesionālā sporta karjeras beigām. LSFP vārdā vēlos arī aicināt universitātes sniegt lielāku atbalstu jaunajiem talantiem sportā.”

LSFP Sporta stipendijas tiek piešķirtas kopš 2007. gada. Lēmumu par stipendiju piešķiršanu pieņem LSFP valde, pamatojoties uz Sporta stipendiju komisijas rekomendāciju, kas balstīta uz sportistu sekmēm un sportiskajiem sasniegumiem pēdējā gada laikā. Ik gadu piešķirto stipendiju apmērs atkarīgs no pieejamā stipendiju fonda attiecīgajā gadā, tomēr tas nevar pārsniegt 1500 eiro vienam studentam par vienu studiju gadu. Stipendija paredzēta stipendiātu akadēmiskās un sportiskās izaugsmes sekmēšanai.

Viens no konkursa galvenajiem mērķiem ir atbalstīt sekmīgi studējošos izlases līmeņa sportistus, sniedzot materiālo atbalstu mācību un treniņu darbam. Stipendiju finansēšanas avots ir valsts budžeta programma “Sports”. Šajā gadā LSFP Sporta stipendiju konkursam pieteicās 81 studējošais sportists, no kuriem finansējumu saņems 48.
 
Ar LSFP Sporta stipendiju saņēmēju sarakstu 2016./2017. studiju gadam var iepazīties šeit: http://www.lsfp.lv/jaunumi/zinas/apstiprinati-lsfp-sporta-stipendiju-sanemeji
 
Par Latvijas Sporta federāciju padomi:
Latvijas Sporta federāciju padome ir sporta nozares patstāvīga Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīto 89 sporta federāciju apvienība, kura atbilstoši Sporta likumam pārstāv un īsteno to kopīgās intereses.
 
QR Code Business Card