Semināra peldēšanas treneriem aktivitāšu plāns maijā

LFP aicina ikvienu interesentu iepazīties ar LSPA un LPF vadītā Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompetents sporta pedagogs" ietvaros rīkoto semināru peldēšanas treneriem aktivitāšu plānu šī gada maijam.

 
 
 
Programmas "Kompetents sporta pedagogs" semināru plāns 2011.gada maijā
Laiks, vieta
St.
Tematika ar īsu satura anotāciju
7.maijs,
Rīga,
Ķīpsalas pelb.,
Kīpsalas iela 5
6
Spēka attīstīšana peldēšanā. Spēka attīstības pamati. Spēka treniņa
īpatnības peldēšanā. Lokāla spēka attīstīšana.

Lektore asoc.prof. J.Solovjova

12.,13.maijs,
Valmiera
14
1.Fizisko īpašību attīstības īpatnības 12-14 gadu vecuma peldētājiem.
Dažādu izturības komponentu attīstības pamatojums. Ātruma attīstība.
Spēka sagatavotība. Lokanības attīstība. Meiteņu un zēnu attīstības
prognozēs iespējas. Daudzpusīgu funkcionālo spēju veidošana.
2.Sportistu peldēšanas tehnikas videoieraksts. Tehnikas kļūdu
noteikšana.

Tests 1. Peldēšana savā veida pilnā kustību koordinācijā maksimālā
ātruma; noteiktā ātruma. Tests 2. Peldēšana papildus veidā. Tests 3.
Starta lēciens (15m). Tests 4. Apgriezienu izpilde (7,5 m).
Peldēšanas tehnikas videoierakstu apspriešana. Peldēšanas tehnikas
parametru analīze.
3.Sagatavotības etapa treniņu plānošana.
Treniņu slodzes sadale pa enerăētiskām zonām. Treniņu slodzes
plānošana vienā treniņu sezonā. Rezultātu analīze.

Lektore asoc.prof. J.Solovjova

31.maijs,
1.jūnijs,
Rīga,
Ķīpsalas pelb.,
Kīpsalas iela 5
12
1.Speciālās izturības un spēka testēšana ūdenī Latvijas labākajiem
peldētājiem jauniešu grupā:

Noteicamie parametri: Vidējais katra testa laiks, ātrums, ciklu skaits, pulsa radītāji,
laktāta radītāji, izmantojot ekspress testēšanu.
Testu bloks no 6 testu uzdevumiem:
-speciālās izturības noteikšana ūdenī (aeroba jauda, ietilpība);
-laktātas jaudas noteikšana ūdenī;
-anaerobo spēju noteikšana ūdenī;
- izturības komponentu savstarpējas attiecības noteikšana;
- stipro un vājo sagatavotības posmu noteikšana;
- spēka vērtēšana ūdenī;
- peldēšanas tehnikas vērtēšana, izmantojot dinamometriju ūdenī.
2.Testu rezultātu dinamikas analīze. Balstoties uz testu rezultātiem
treniņu plāna stratēģijas izstrāde.

Lektore asoc.prof. J.Solovjova

Projekta koordinators:  Arturs Jakovļevs
 
 
 
 
QR Code Business Card