Seminārs treneriem 2011. gada 7.- 9. aprīlī, Koknesē

LFP informē, ka 7. 9. aprīlī Kokneses Sporta centra peldbaseinā (Koknesē, Parka ielā 27a) notiks kārtējais LSPA sadarbībā ar LPF Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompetents sporta pedagogs" ietvaros rīkotais seminārs peldēšanas treneriem.

 
Darba kārtība
Ceturtdiena, 7.aprīlis
13.30 – 14.00Dalībnieku reģistrācija. Semināra atklāšana.Projekta koord. A.Jakovļevs
14.00 – 16.00Fizisko īpašību attīstības īpatnības peldētājiem 12-14 gadu vecumā. 
Dažādu izturības komponentu attīstības pamatojums.
Ātruma attīstība. Spēka sagatavotība. Lokanības attīstība.
Prognozējamās iespējas meiteņu un zēnu attīstībā.
Daudzpusīgu funkcionālo spēju veidošana.
Asoc. prof. J. Solovjova
16.30 – 18.30Peldēšanas tehnikas analīze. Starts un apgriezieni. Mācīšana, pilnveide.
Peldēšanas veidu tehnikas analīze, izmantojot videoierakstu. 
Praktiskās nodarbības.
Peldēšanas veidu, startu un apgriezienu tehnikas vērtēšana,
kritēriji vingrinājumu pilnveidošanai.
Asoc. prof. J. Solovjova
18.30 - 19.30Atgriezeniskā saite.Asoc. prof. J. Solovjova
Piektdiena, 8.aprīlis
8.30 – 9.00Dalībnieku reģistrācija.Projekta koord. A.Jakovļevs
9.00 – 11.15Dažādu peldēšanas veidu tehnikas individuālās īpatnības.Asoc. prof. J. Solovjova
11.45 – 13.30Praktiskās nodarbības.
Peldēšanas veidu, startu un apgriezienu tehnikas vērtēšana,
kritēriji vingrinājumu pilnveidošanai.
Asoc. prof. J. Solovjova
13.30 – 14.00Atgriezeniska saite.Asoc. prof. J. Solovjova
Sestdiena, 9.aprīlis
8.30 - 11.30Speciālās izturības testēšanas iespējas LATGALES jaunajiem peldētājiem. 
Peldētāju speciālo darbspēju testēšana – pēc individuālās programmas.
Noteicamie parametri: īrienu jauda un tehnikas ekonomizācija. 6-8x50m,
3 min režīmā, ar rezultāta uzlabošanu, bet ar vienādu īrienu skaitu.
Asoc. prof. J. Solovjova
12.00 - 14.00Balstoties uz testu rezultātiem treniņu plāna stratēģijas izstrāde.Asoc. prof. J. Solovjova
14.00 – 15.30Datora programmas pielietošana testu rezultātu apstrādei.Asoc. prof. J. Solovjova
15.30 – 16.00Semināra rezultātu apkopojums.
Semināra noslēgums.
Asoc. prof. J. Solovjova
Proj. koord. A.Jakovļevs

 

QR Code Business Card