Peldēšanas treneru sertificēšanas kursi

Latvijas Peldēšanas federācija informē, ka no š.g. 15. līdz 18. novembrim notiks peldēšanas treneru sertificēšanas kursi “Peldēšanas mācīšanas teorija un pedagoģiskā pilnveide”.

Treneru kursa pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma tiks īstenota četru dienu garumā – no š.g. 15. līdz 18. novembrim!

Treneru apmācības kursu vadīs LSPA peldēšanas katedras profesore Jeļena Solovjova.

Kursi norisināsies: LPF biroja telpās – Rīgā, Ķīpsalas ielā 5.

Kursiem iespējams pieteikties  līdz 08.11.2019.

 

Dalības maksa:

LPF treneru kurss (48 akadēmiskās stundas) – 150.00 EUR

Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās elektroniski, sūtot pieteikumu uz izglitiba@swimming.lv

 

Prasības kursu apmeklēšanai un programma

Pamata zināšanas sporta teorijā, pedagoģijā, sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā, anatomijā, fizioloģijā un biomehānikā. Nepieciešamas zināšanas, prasmes un iemaņas kādā no sporta veidiem, kas apgūtas sporta skolā, klubā.

           15. novembris

09:00                      Reģistrācija

09:15-12:00           Ūdens īpašības un cilvēka pārvietošanās ūdenī iespējas

Peldēt prasmes raksturojums. Ūdens īpašības. Ūdens pretestības veidi. Peldēšanas terminoloģija. Drošības tehnikas noteikumi. Peldēšanas kustību mehānisma raksturojums un terminoloģija. Pamatdarbības, pārvietojoties uz ūdens.  Spēki un to iedarbības raksturs, pārvietojoties ūdenī. Pārvietošanas veidi ūdenī. Kaju darbības veidi. Elpošana ūdenī. Roku darbības veidi. Kustību mācīšana. Kustību dinamiskais stereotips.

12:00-12:40          Pusdienu pārtraukums

13:00-14:30          Praktiskā nodarbība baseinā

Iepazīties ar ūdens īpatnībām. Apgūt vingrinājumus ūdens blīvuma sajūtai, ķermeņa, roku, kāju kustību izjūtai ūdenī. Apgūt elpošanas aiztures un izelpas ūdenī pamatus. Uzpeldēšana, gulēšana uz ūdens. Apgūt peldēšanas pamata prasmes un atrodoties ūdenī  droši horizontālā stāvoklī. Justies droši, pārejot no vertikālā stāvokļa uz horizontālo un atpakaļ.

Nodarbību plānošana. Patstāvīgais darbs grupās. Nodarbības plānošana un vadīšana.

15:00- 16:00        Teorētiskās nodarbības turpinājums un kontroles nodarbība. Praktiskās nodarbības analīze.


         16. novembris

09:15-12:00          Peldēšanas  mācīšanas pamati.

Mācīšanas posmi. Uzdevumi, mācību satura apguves pamata vingrinājumi, vingrinājumu secība, sasniedzamais rezultāts, vērtēšana. 1. 2. 3. posmu saturs. Nodarbību plānošana.

12:00-12:40          Pusdienu pārtraukums

13:00-14:30          Praktiskā nodarbība baseinā

Izmantot roku un kāju kustības, pārvietojoties dažādos virzienos. Peldēšanas veidu elementu mācīšanas pamati, principi un metodes. Apgūt elpošanu, ieelpojot virs ūdens un izelpojot tajā, ar dažādu ritmu, ieelpas un izelpas garumu. Iepazīstināt ar drošas uzvedības iemaņām ūdenī, kas jāzina teorētiski un praktiski peldēšanas mācīšanas laikā.

15:00-16:00          Teorētiskās nodarbības turpinājums un praktiskās nodarbības analīze.


          17. novembris

09:15-12:00          Peldēšanas vēstures apskats.  Peldēšanas veidi. Atvieglotie peldēšanas veidi.  Mācīšana un pilnveide. Peldēšanas tehnikas  īpatnības dažādā vecumā. Peldēšanas veidu tehnika. Mācīšana, vingrinājumi pilnveidei.

12:00-12:40          Pusdienu pārtraukums

13:00-14:30          Praktiskā nodarbība baseinā

Patstāvīgais darbs grupās. Nodarbības plānošana un vadīšana. Praktiskās nodarbības analīze.


         18. novembris

08:00-10:30         Peldēšanas  mācīšanas pamati.

Peldēšanas veidu tehnika. Mācīšana, vingrinājumi pilnveidei. Traumu profilakse peldēšanā.Iespējamās traumas, iemesli, vingrinājumi.Peldēšanas veidu – kraulu, kraulu uz muguras, brasa un delfīna elementu mācīšana.

Secība, vingrinājumi, kontrole. Lēcieni ūdenī.

11:00-11:30           Pusdienu pārtraukums

12:00-13:00          Praktiskā nodarbība baseinā

13:30-14:30          Kontroles nodarbība. Praktiskās nodarbības analīze. Semināra rezultātu apkopojums.

 

*Programmas saturs var nedaudz mainīties sakarā ar klausītāju kvalifikācijas līmeni.

QR Code Business Card