Uzaicinājums dalībai jauno sportistu testos

Latvijas Peldēšanas federācija (LPF) Peldēšanas tehnikas un sacensību programmas  ietvaros organizē Latvijas jauno sportistu spēju un dotību testēšanas nometni, ar mērķi atbalstīt jaunu talantu izaugsmi visā Latvijā un prognozēt jauniešu tālākās izaugsmes iespējas sporta peldēšanā.

Testu ietvaros audzēkņiem būs jāveic speciālo testu komplekss, kas ļaus iegūt vispusīgu informāciju par sportistu un sniegt objektīvu/pamatotu informatīvo bāzi tālākai ilggadīgai izaugsmei peldēšanas sportā.

Testēšanas ietvaros tiks analizēti sekojoši kritēriji:

  1. Sociālie / vispārējie rādītāji (peldēšanas “vēsture” (cik ilgi un bieži trenējas?); sporta klase un rezultātu dinamika; veselības stāvoklis; sporta infrastruktūras pieejamība dzīves vietā; izglītības iestādes prasības/atbalsts; audzēkņa sekmes; vecāku attieksme un atbalsts, līdzdalība);
  2. Antropometriskie/bioloģiskie rādītāji (stājas īpatnības; auguma, svara, ķermeņa apkārtmēru attiecības; plaušu tilpums un krūšu kurvja ekskursija; bioloģiskās attīstības līmenis);
  3. Hidrodinamiskie rādītāji (peldspējas; ūdens sajūta; pārvietošanas ūdenī iemaņas un prasmes);
  4. Pedagoģiskie/peldēšanas tehnikas rādītāji (tehnisko iemaņu apgūšanas spējas; peldēšanas tehnikas apgūšanas līmenis (visu veidu, startu, apgriezienu izpilde; īsās un garās distances veikšanas īpatnības – solis, temps));
  5. Funkcionālie rādītāji (uz sauszemes: “Condy” tests ( 5-6 vingrinājumi, kurus jāizpilda pēc kārtas ar noteiktu atkārtojumu skaitu. Fiksēts kopējās apļa laiks, pulsa reakcija un rādītāji. Tests domāts vispārējas sagatavotības noteikšanai. Pildbumbas mešana no stāvokļa sēžot (ātruma spēka radītājs); ūdenī: peldēšana ar kājām 25 un 50m; zemūdens peldēšana ar laika kontroli 15-20m));
  6. Psiholoģiskie rādītāji (vispārējie testi, lai netieši noteiktu sportista motivāciju, nervu sistēmas īpatnības; uzmanības/koncentrācijas iespējas).

LPF juridiskie biedri tiek aicināti pieteikt testiem 1-2 perspektīvākos sporta skolas/kluba audzēkņus (11-12 gadu vecas meitenes un 12-13 gadus veci zēni), par katru aizpildot pieteikuma anketu. Pieteikumi dalībnieku atlasei jāiesūta LPF birojam līdz š.g. 15. jūnijam, kad tiks veikta saņemto pieteikumu apkopošana un izvērtēšana. Kopumā sastāvā tiks uzņemti 25-30 jaunie sportisti.

Testēšanas nometne norisināsies laika posmā no 08.-10.jūlijam  Valmierā, Vidzemes Olimpiskā centra peldbaseinā, savukārt dalībnieku izmitināšana tiks nodrošināta Vidzemes Augstskolas dienesta viesnīcā. Nokļūšana uz Valmieru un atpakaļ paliek nosūtošās organizācijas kompetencē.

Dalības maksa – 40.00 EUR.

 

QR Code Business Card