Valde

Valde ir Latvijas Peldēšanas federācijas izpildinstitūcija, kura vada un nodrošina federācijas ikdienas darbu. LPF valdi veido piecu personu kopums – LPF valdes priekšsēdētājs un četri valdes locekļi. Valdes priekšsēdētājs ir LPF prezidents, kurš pēc nepieciešamības principa sasauc un vada federācijas valdes sēdes. LPF valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Latvijas Peldēšanas federāciju – prezidents LPF pārstāv atsevišķi, pārējie valdes locekļi – kopā. LPF valde ir tiesīga lemt par visiem jautājumiem, kurus LPF kopsapulce ir nodevusi valdes pārziņā.

LPF valde ir ievēlēta 2016.gada 16. septembrī.

Valdes pilnvaru termiņš ir četri gadi – līdz 2020.gada 16. septembrim.

LPF Valdes sastāvs

Nr. VārdsUzvārds  Amats Tālrunis E-pasts 
1AivarsPlatonovsValdes priekšsēdētājs22840906aivars@swimming.lv
2ĢirtsTreigutsValdes loceklis28386080girts.treiguts@swimming.lv
3IlvaIvaškinaValdes locekle28382618ilvaivaskina@inbox.lv
4ZelmaOzoliņaValdes locekle, Jelgavas SPS direktore29668151peldesana@llu.lv
5AleksejsĻeonovsValdes loceklis29254370aleksejs.leonovs@inbox.lv

LPF Valdes sēžu protokoli un lēmumi

* VS – Valdes sēdes protokols; VL – Valdes lēmumu izraksts

QR Code Business Card