Vasaras skola sporta speciālistiem. Peldēšanas mācīšanas teorija un pedagoģiskā pilnveide

Latvijas Peldēšanas federācija sadarbībā ar Latvijas Sporta federāciju padomi š.g. 24.-27. augustā organizē Vasaras skolu A līmeņa pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā sporta speciālistiem ar augstāko pedagoģisko izglītību bez specializācijas peldēšanā “Peldēšanas mācīšanas teorija un pedagoģiskā pilnveide (prakse)”.

Reaģējot uz lielu peldbaseinu skaita pieaugumu un kvalificētu peldēšanas apmācības speciālistu trūkumu, Latvijas Peldēšanas federācija sadarbībā ar Latvijas Sporta Federāciju padomi organizē īpašu Vasaras skolu sporta speciālistiem ar augstāko pedagoģisko izglītību (bez specializācijas peldēšanā), kas dzīvo un strādā pašvaldībās vai novados, kuros ir uzsākta vai tiek plānota jaunu peldbaseinu būvniecība.

Lai jaunajos peldbaseinos nodrošinātu kvalitatīvu mācību treniņu procesu un līdz ar peldēšanas sporta veidiem labvēlīgas sporta infrastruktūras attīstību pieaugtu arī augsta līmeņa peldētāju un augstu sasniegumu potenciāls, ir nepieciešams nodrošināt sporta speciālistu, kuriem nav specializācijas peldēšanā, apmācību un sagatavošanu sporta peldēšanas mācību-treniņu darbā. Tikai tādējādi ir iespējams nodrošināt ne vien kvalitatīvu sporta peldēšanas programmu īstenošanu jaunajos peldbaseinos, bet arī radīt funkcionējošu un uz attīstības perspektīvu balstītu jauno talantu atlasi un sagatavošanu ceļā uz augstiem sportiskajiem sasniegumiem.

Programmas mērķis: Sagatavot darbam sporta peldēšanas apmācībā sporta speciālistus ar augstāko pedagoģisko izglītību bez specializācijas peldēšanā, kas tuvākajā nākotnē uzsāks darbu peldēšanas apmācībā jaunos peldbaseinos.

Semināra dalībniekiem tiks izsniegts sertifikāts/apliecība par A līmeņa pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi 36 stundu apjomā

Programmas saturs:

  • Ūdens īpašības un cilvēka pārvietošanās ūdenī iespējas (Ūdens īpašības. Ūdens pretestības veidi. Sporta peldēšanas terminoloģija. Drošības tehnikas noteikumi. Peldēšanas tehnikas analīzes pamati. Peldēšanas kustību mehānisma raksturojums un terminoloģija. Pamatdarbības, pārvietojoties uz ūdens. Spēki un to iedarbības raksturs, pārvietojoties ūdenī. Pārvietošanas veidi ūdenī. Kaju darbības veidi. Roku darbības veidi. Kustību dinamiskais stereotips. Elpošana ar izelpu ūdenī);
  • Peldēšanas mācīšanas pamati (Peldēšanas  mācīšanas pamati, principi un metodes.  Peldēšanas apgūšanas mācīšanas  pirmais posms un  otrais posms);
  • Peldēšanas mācīšana (Peldēšanas veidu mācīšanas pamati, principi un metodes, pārvietošanās veidu mācīšanas secība.  Peldēšanas apgūšanas mācīšanas  trešais posms);
  • Peldēšanas veidu mācīšana (peldēšanas stili – Krauls uz krūtīm, krauls uz muguras, brass, tauriņstils. Atsevišķu kustību stāvokļu mācīšana; kustību apguve vienā veselā. Pamata vingrinājumi un pilnveide)
  • Drošība uz ūdens: baseinā; atklātā ūdenī;
  • Mācību nodarbību plānošana un organizēšana un kontrole.

Lektori:

  • paed. Jeļena Solovjova (Latvija) – LSPA asoc. profesore, LPF Zinātniskās laboratorijas vadītāja, grāmatas “Peldēšana” autore
  • Juhan Kolk (Igaunija) – Igaunijas Peldēšanas federācijas Bērnu peldētapmācības programmas speciālists

Norises vieta:

Ventspils Olimpiskais centrs, Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601

Dalības maksa:

  LPF juridiskajiem biedriem Pārējiem interesentiem
Vasaras skolas komplekts* + dzīvošana viesnīcā ar ēdināšanu (24.-27.08.) 180.00 EUR 210.00 EUR
Vasaras skolas komplekts* 100.00 EUR 125.00 EUR

*Vasaras skolas komplektā iekļauts: dalība seminārā (teorētiskās un praktiskās nodarbības 36 stundu apjomā), J. Solovjovas grāmata “Peldēšana”, izdales materiāli, sertifikāts, Ventspils Ūdens piedzīvojumu parka apmeklējums, atlaižu kupons peldēšanas sporta preču veikalā waterinstinct.lv

** Viesnīcas numuru rezervācija jāveic līdz 23. jūlijam

Informācija un reģistrācija:

www.swimming.lv

info@swimming.lv

tālr. 22840906

QR Code Business Card