Peldētava 1938

Rīgas pilsētas sporta peldētava Balasta dambī, Rīgā. Peldētava atklāta 1937. g. 22. jūlijā. No kreisās: Latvijas peldēšanas un ūdenspolo izlases treneris Jānis Butkēvičs un peldētājs Aleksandrs Kalnakārklis. Aivara Kalnakārkla privātkolekcija. Fotogrāfijas tālāk izmantošana ir aizliegta! Autortiesību aizsardzība!

QR Code Business Card