Covid-19

Ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūlija noteikumus nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk MK noteikumi nr. 360), t.s. 32.4 punktu, kas nosaka, ka sporta pasākumu un sporta treniņu (nodarbību) organizatoram ir pienākums “nodrošināt attiecīgā sporta veida (kurā notiek sporta pasākums vai sporta treniņš (nodarbība)) Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas noteikumu ievērošanu (īpaši attiecībā uz veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai)”, Latvijas Peldēšanas federācija ir izstrādājusi noteikumus epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai peldēšanas sporta veidu nodarbību laikā, kā arī noteikumus šo prasību īstenošanai peldēšanas sacensībās, ar mērķi nodrošināt normatīvajos aktos paredzēto pamatprincipu (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošo prasību ievērošanu peldēšanas sporta veidos.

Biedrības “Latvijas Peldēšanas federācija” drošības protokols Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai peldēšanas treniņos un sacensībās

 

COVID-19

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.