Komitejas

LPF pastāvīgās komitejas darbojas LPF Valdes pārraudzībā. Šobrīd darbojas peldēšanas treneru komiteja, tiesnešu komiteja, peldēšanas vecmeistaru komiteja, atklātā ūdens komiteja un daiļlēkšanas komiteja. Specifisku uzdevumu veikšanai LPF Valde ir tiesīga izveidot jaunas komitejas vai darba komisijas.
Komitejas vada to priekšsēdētājs, kuru ieceļ LPF Valde. Komitejas priekšsēdētājs regulāri rīko komitejas sēdes un informē LPF Valdi par sēdē izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Katra komiteja savā darbā vadās pēc gada pasākumu plāna, kā arī risina tekošos savā kompetencē esošos jautājumus, darbā iesaistot sabiedrisko aktīvu no LPF dalībnieku vidus.

LPF Komitejas un to vadītāji

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.