Kopsapulce

Biedru sapulce ir augstākā Latvijas Peldēšanas federācijas lēmējinstitūcija un tajā ir tiesīgi piedalīties visi LPF juridiskie biedri. Balsstiesības biedru sapulcē ir juridisko biedru deleģētiem pārstāvjiem – vienam (1) no katras biedru organizācijas. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

Biedru sapulces kompetencē ietilpst:

  • grozījumu izdarīšana statūtos;

  • valdes un revidenta ievēlēšana un atsaukšana;

  • gada pārskata apstiprināšana;

  • goda nosaukumu piešķiršana un atsaukšana;

  • lēmuma pieņemšana par LPF darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.

Atbilstoši jaunajiem LPF Statūtiem, kas tika apstiprināti 2019.gada LPF biedru sapulcē, kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam, savukārt LPF pārskata – vēlēšanu sapulce, kurā notiek LPF Valdes ievēlēšana, tiek sasaukta ik pēc 4 gadiem.

Nākamā LPF pārskata – vēlēšanu sapulce tiks sasaukta 2020.gadā.

Lēmumu par pārskata – vēlēšanu sapulces sasaukšanu pieņem tās kalendārā gadā notiekošās kārtējās biedru sapulces laikā un tā tiek izsludināta ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms pārskata – vēlēšanu sapulces.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.