Kopsapulce

Biedru sapulce ir augstākā Latvijas Peldēšanas federācijas lēmējinstitūcija un tajā ir tiesīgi piedalīties visi LPF juridiskie biedri. Balsstiesības biedru sapulcē ir juridisko biedru deleģētiem pārstāvjiem – vienam (1) no katras biedru organizācijas. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

Biedru sapulces kompetencē ietilpst:

  • grozījumu izdarīšana statūtos;

  • valdes un revidenta ievēlēšana un atsaukšana;

  • gada pārskata apstiprināšana;

  • goda nosaukumu piešķiršana un atsaukšana;

  • lēmuma pieņemšana par LPF darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.

Atbilstoši jaunajiem LPF Statūtiem kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam, savukārt LPF pārskata – vēlēšanu sapulce, kurā notiek LPF Valdes ievēlēšana, tiek sasaukta ik pēc 4 gadiem.

Nākamā LPF pārskata – vēlēšanu sapulce tiks sasaukta 2024.gadā.

Lēmumu par pārskata – vēlēšanu sapulces sasaukšanu pieņem tās kalendārā gadā notiekošās kārtējās biedru sapulces laikā un tā tiek izsludināta ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms pārskata – vēlēšanu sapulces.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.