LPF vēlēšanas

Saskaņā ar 2024.gada 28.marta biedrības „Latvijas Peldēšanas federācija” (turpmāk – LPF) biedru sapulces lēmumu, LPF pārskata – vēlēšanu biedru sapulce tiek sasaukta 2024.gada 26.septembrī (turpmāk – vēlēšanu sapulce).

LPF prezidenta, valdes locekļu un revīzijas komitejas locekļu vēlēšanas notiek saskaņā ar LPF statūtiem. LPF statūtu 7.10.5.punkts nosaka, ka Prezidenta, Valdes locekļu un Revīzijas komitejas locekļu ievēlēšanas kārtību un mehānismu nosaka attiecīgā kalendārā gadā notiekošās kārtējās biedru sapulces apstiprināts LPF Vēlēšanu nolikums (turpmāk – Nolikums).

Šis Nolikums nosaka LPF valdes priekšsēdētāja, kas saskaņā ar LPF statūtu 7.10.2. punktu ir arī LPF prezidents (turpmāk – Prezidents), LPF valdes locekļu un LPF revīzijas komitejas locekļu kandidātu izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību LPF vēlēšanu sapulcē 2024.gada 26. septembrī.

LPF biedriem (turpmāk – Biedrs) Nolikums kopā ar pielikumiem (pielikums Nr.1 – “Kandidātu pieteikuma veidlapa” un pielikums Nr.2 – “Kandidāta piekrišana”) tiek izsūtīts uz biedru reģistrā reģistrēto elektronisko adresi un publicēts LPF tīmekļa vietnē https://swimming.lv/lpf-velesanas/

Kandidātu pieteikuma veidlapas (pielikums Nr.1) oriģināls (Biedra amatpersonas ar atsevišķās pārstāvības tiesībām parakstīts) kopā ar Kandidātu piekrišanas (pielikums 2) oriģinālu ir jānosūta uz LPF e-pastu info@swimming.lv līdz 2024.gada 12.septembrim (ieskaitot) parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.