LPF vēlēšanas

Par izvirzītajiem LPF prezidenta un valdes locekļu kandidātiem ievēlēšanai LPF pārskata – vēlēšanu sesijā

Latvijas Peldēšanas federācija (LPF) informē, ka, atbilstoši LPF Statūtiem un LPF biedru 2020.gada 17.jūnija kopsapulces noteiktajai procedūrai par kandidātu izvirzīšanu ievēlēšanai par LPF prezidentu un LPF valdes locekļiem 2020.gada 16.septembra pārskata- vēlēšanu sesijā, līdz 2020.gada 01.septembra plkst. 18.00 ir saņēmusi šādus iesniegumus:

Ievēlēšanai par LPF prezidentu:

Nr.

Kandidāta vārds uzvārds

Juridiskie biedri, kas izvirzījuši kandidātu

Pievienotie dokumenti

1

Aivars Platonovs

 1. Balvu Sporta skola
 2. Biedrība “Peldēšanas klubs “Madwave Rīga””
 3. Biedrība “Sporta centrs “Ezerzeme”” 
 4. Jelgavas Specializētā peldēšanas skola
 5. Jūrmalas Sporta skola
 6. Kokneses PA “Kokneses Sporta centrs”
 7. SIA “Ķīpsalas peldbaseins”
 8. Valmieras Bērnu sporta skola
 9. Ventspils Sporta skola “Spars”

Iesniegums/pieteikums

kandidāta piekrišana

CV

Darbības programma

Ievēlēšanai par LPF valdes locekļiem:

Nr.

Kandidāta vārds uzvārds

Juridiskie biedri, kas izvirzījuši kandidātu

Pievienotie dokumenti

1

Zelma Ozoliņa

 1. Balvu Sporta skola
 2. Biedrība “Peldēšanas klubs “Madwave Rīga””
 3. Jelgavas Specializētā peldēšanas skola
 4. Jūrmalas sporta skola
 5. Kokneses PA “Kokneses Sporta centrs”
 6. SIA “Ķīpsalas peldbaseins”
 7. Valmieras bērnu sporta skola

Iesniegums/pieteikums

kandidāta piekrišana

CV

2

Aleksejs Ļeonovs

 1. Balvu Sporta skola
 2. Biedrība “Peldēšanas klubs “Madwave Rīga””
 3. Jelgavas Specializētā peldēšanas skola
 4. Jūrmalas sporta skola
 5. Kokneses PA “Kokneses Sporta centrs”
 6. SIA “Ķīpsalas peldbaseins”
 7. Valmieras bērnu sporta skola

Iesniegums/pieteikums

kandidāta piekrišana

CV

3

Ģirts Treiguts

 1. Balvu Sporta skola
 2. Biedrība “Peldēšanas klubs “Madwave Rīga””
 3. Jelgavas Specializētā peldēšanas skola
 4. Jūrmalas sporta skola
 5. Kokneses PA “Kokneses Sporta centrs”
 6. SIA “Ķīpsalas peldbaseins”
 7. Valmieras bērnu sporta skola

Iesniegums/pieteikums

kandidāta piekrišana

CV

LPF ir iepazinusies ar saņemtajiem dokumentiem, pārbaudījusi tos un pieņēmusi tos par derīgiem, līdz ar to apstiprinājusi izvirzītos kandidātus ievēlēšanai LPF pārskata – vēlēšanu sesijā š.g. 16.septembrī. 

Latvijas Peldēšanas federācijas (LPF) Valde informē, ka atbilstoši LPF Statūtiem un 2020.gada 17.jūnija LPF  biedru sapulces lēmumam, LPF pārskata-vēlēšanu sapulce notiks 2020.gada 16.septembrī. Atbilstoši LPF biedru sapulces noteiktajām pilnvarām, LPF Valde informē, ka 2020.gada pārskata-vēlēšanu sapulce notiks 2020.gada 16.septembrī pulksten 11:00 (reģistrācija no pulksten 10:30) viesnīcas “Bellevue Park Hotel Riga” telpās (Slokas iela 1, Rīga).

Pārskata-vēlēšanu sapulces darba kārtība:

 • Pārskata-vēlēšanu sapulces atklāšana un vadītāja apstiprināšana;
 • Ziņojums par pārskata-vēlēšanu sapulcē klātesošo biedru (delegātu) skaitu;
 • Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana;
 • Pārskata-vēlēšanu sapulces darba kārtības apstiprināšana. Darba reglamenta apstiprināšana;
 • LPF prezidenta A.Platonova pārskats par LPF darbību 2016.-2020.gados;
 • LPF Prezidenta amata kandidātu uzrunas/prezentācijas;
 • Debates;
 • LPF prezidenta (valdes priekšsēdētāja) vēlēšanas;
 • LPF valdes locekļu vēlēšanas;
 • Dažādi.
Informējam, ka atbilstoši LPF biedru sapulces lēmumiem, ir noteikta šāda kandidātu izvirzīšanas un iesniegto pieteikumu publicēšanas procedūra:
Prezidenta kandidātu var izvirzīt ne mazāk kā 1/10 daļa biedru, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 01.septembra plkst.18:00, iesniedzot šādus dokumentus:
 • pieteikumu;
 • kandidāta piekrišanu;
 • kandidāta CV;
 • kandidāta piedāvāto darbības programmu (pēc izvēles).

Paralēli LPF Statūtu 8.10.2. punktā noteiktajai kārtībai, ne mazāk kā 1/10 daļa biedru ir tiesīgi izvirzīt savus valdes locekļu kandidātus, iesūtot pieteikumus ne vēlāk kā līdz 2020.gada 01.septembra plkst. 18:00, iesniedzot šādus dokumentus:

 • pieteikumu;
 • kandidāta piekrišanu;
 • kandidāta CV.

Minētos dokumentus jāiesniedz vienā no šādiem veidiem:

 •  klātienē – iesniedzot LPF birojā (Ķīpsalas iela 5, Rīga, LV-1048 (4.kab.));
 • elektroniski – parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un nosūtītus uz LPF e-pasta adresi info@swimming.lv.

LPF Valde nodrošina visu saņemto pieteikumu un pārējo dokumentu, t.s. biedru sarakstu, kas ir izvirzījuši kandidātus, vienlaicīgu publicēšanu LPF mājaslapā www.swimming.lv, atsevišķā šīm nolūkam paredzētā sadaļā “LPF vēlēšanas”.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.