Par peldbaseinu atbilstību FINA standartiem un to atzīšanu

Latvijas Peldēšanas federācija, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvajos aktos tai deleģētās tiesības un atbildību vadīt un koordinēt darbu peldēšanas sporta veidā un attiecīgajā darbības jomā, kā arī Starptautiskās Peldēšanas federācijas (FINA) Statūtos un noteikumos  noteiktās nacionālās federācijas pilnvaras un pienākumus, informē, ka peldbaseinu atbilstību FINA un attiecīgi LPF prasībām un noteikumiem ir tiesīga noteikt tikai LPF.

LPF uzsver, ka neatzīst pašvaldību vai citu iestāžu patvaļīgus apgalvojumus par peldbaseina atbilstību FINA prasībām un iespējām rīkot nacionāla vai starptautiska mēroga sacensības tajā.

FINA noteikumi paredz skaidras minimālās prasības peldbaseiniem, kuru pārbaudi un apstiprināšanu var veikt tikai nacionālā federācija. Tāpat FINA noteikumi nosaka nepieciešamību veikt peldbaseina vannas uzmērījumus, kurus veic nacionālās federācijas nozīmēts vai apstiprināts mērnieks. Bez šīm darbībām neviens peldbaseins Latvijas teritorijā nevar tikt vērtēts vai atzīts kā atbilstošs FINA prasībām un nacionāla vai starptautiska mēroga sacensību rīkošanai.

LPF 2017.gada janvārī jau vērsās pie Latvijas Pašvaldību savienības un konkrētām pašvaldībām, kuras bija publiski paudušas apņēmību būvēt peldbaseinu tuvākā nākotnē, pie Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Nacionālās sporta padomes, kā arī Latvijas Olimpiskās komitejas, ar izklāstu par konstatētajām nepilnībām jauno sporta objektu būvniecībā un aicinājumu uz ciešāku sadarbību peldbaseinu būvniecības un projektēšanas laikā, lai novērstu peldētapmācībai un peldēšanas sportam neatbilstošu un dažkārt pat nekvalitatīvu būvju būvniecību. Diemžēl šis aicinājums nav guvis atsaucību, bet pēdējā gada laikā ekspluatācijā nodotie pašvaldībām piederošie peldbaseini no pašvaldību puses publiski tiek raksturoti kā “atbilstoši FINA noteikumiem un prasībām”.

Informējam, ka LPF atzīst par FINA prasībām atbilstošus tikai tādus sporta objektus, kuros ir veiktas atbilstošās pārbaudes LPF vadībā un izsniegts LPF apliecinājums jeb sertifikāts.

Vienlaikus informējam, ka LPF izsniedz minēto apliecinājumu bez maksas sporta objektiem, kuru projektēšanas un/vai būvniecības stadijā LPF ir piedalījusies sniedzot konsultācijas, izvērtējumus vai apliecinājumus. Pārējiem šis pakalpojums tiks sniegts atbilstoši LPF izstrādātajam cenrādim.

Dalies ar ziņu