Peldēšanas laboratorija

Peldēšanas tehnikas analīzes un pilnveides programma ir LPF zinātnisko, intelektuālo un tehnisko resursu kopums, kas ļauj filmēt, ierakstīt un analizēt sportistu tehniku, taktiku, jaudu un citus nozīmīgus elementus mācību-treniņu procesa un sacensību laikā.

Programmas ietvaros LPF piedāvā iespēju saņemt peldēšanas tehnikas analīzi, balstoties uz testēšanas laikā iegūtajiem kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem datiem, kā arī iegūt tieši konkrētajam sportistam nozīmīgus padomus sportiskā snieguma uzlabošanai.

LPF Peldēšanas laboratorija piedāvātais pakalpojums sastāv no trīs daļām – testēšanas, datu analīzes un diskusijas jeb konsultācijām sportiskā snieguma pilnveidei.

Testēšana

Testēšanas ietvaros tiek nodrošināta sportistu peldēšanas tehnikas filmēšana ar 3 HD video kamerām, kuras ir izvietotas uz speciāli šim nolūkam radīta troleja un virzītas paralēli sportist peldēšanas virzienam. Veicot testēšanu, kameras atrodas gan zem ūdens, gan virs tā, tādējādi ļaujot fiksēt pilnīgi visas sportista kustības starta, peldēšanas, pagriezienu un finiša laikā.

Testēšanas laikā peldētāja kustības tiek reģistrētas no trīs leņķiem – no sāniem, priekšas un diagonāles (45o leņķa). Tālāk iegūtie dati tiek apstrādāti speciālā datorprogrammā, kas, balstoties uz fiksēto informāciju, spēj ģenerēt dažāda rakstura kvantitatīvos datus (starta reakcijas, laiku, lidojuma tālumu, izejas ātrumu, distances ātrumu,  ciklu skaitu, dažādu kustību leņķus, utt.), kā arī palīdz iegūt kvalitatīvos datus par peldētāja tehniku visu peldēšanas elementu izpildē.

Datu analīze

Testēšanas laikā iegūtie dati tiek apstrādāti un analizēti izmantojot speciāli šim nolūkam radītu portatīvo analīzes sistēmu. Vienas testēšanas laikā iegūto datu apjoms ir tik ievērojams, ka ar to pilnībā pietiek, lai novērtētu sportista sniegumu visos peldēšanas elementos (kopā 15 dažādi parametri). Iegūtie dati tiek apkopoti un sagatavoti atspoguļošanai vizualizētā formā – video materiālā, kā arī fotoattēlos.

Rezultātu analīze un diskusija

Noslēdzošajā fāzē iegūtie dati tiek apkopoti individualizētā videofilmā un analizēti kopā ar konkrēto sportistu un viņa treneri, akcentējot būtiskākās kļūdas un izstrādājot priekšlikumus to novēršanai un tehnikas pilnveidei. Iegūtie rezultāti no izpētes parametru mērījumiem palīdz individuāli izvērtēt katra peldētāja tehniku un peldēšanas prasmes.

Rezultātu analīzei un komunikācijai ar sportistu un treneri tiek veltītas 45-60 minūtes, kuru laikā tiek izrunātas visas konstatētās kļūdas, kā arī pārrunāti iespējamie šo kļūdu novēršanas mehānismi.

Pēc sesijas beigām katrs peldētājs saņem zibatmiņu, ar sava snieguma videoieraksta oriģinālu, viņa peldēšanas tehnikas izpētes rezultātiem, tai skaitā – analīzes parametru rādītāju grafikiem, mērījumu rezultātiem, kā arī un ieteikumiem, komentāriem peldēšanas snieguma uzlabošanai.

Zinātniskais sastāvs

Sportistu tehnikas testēšanu un analīzi veic LSPA profesore Jeļena Solovjova un LSPA doktorantūras students, LPF treneru komitejas priekšsēdētājs Germans Jakubovskis.

Pakalpojuma cenrādis

Programmas ietvaros sniegtie pakalpojumi ir maksas pakalpojums. Nolikuma 3.punktā minētajiem pakalpojumiem cenrādi nosaka LPF valde. Ar LPF valdes lēmumu tiek noteikts sekojošs pakalpojumu cenrādis:

1.      Testēšana un peldēšanas tehnikas videoanalīze LPF licencētajiem sportistiem – 150.00 EUR;

2.      Testēšana un peldēšanas tehnikas videoanalīze sportistiem, kuriem nav LPF licences – 200.00 EUR;

3.      Konkrēta sportista/sportistu grupas snieguma analīze sacensību laikā – 45.00 EUR par peldējumu;

4.      Konkrēta sportista/sportistu grupas, kuriem nav LPF licences, snieguma analīze sacensību laikā – 70.00 EUR par peldējumu;

5.      Papildus pakalpojumu cenrādim var tikt aprēķināta piemaksa, kas ir ekvivalenta ar peldbaseina nomas maksu, transporta izdevumu summu un citiem iespējamiem papildus izdevumiem;

6.      Ar LPF Treneru komitejas lēmumu apstiprinātiem LPF izlašu dalībniekiem testēšana un peldēšanas tehnikas videoanalīze, kas tiek īstenota Treneru komitejas izstrādāta augstu sasniegumu sportistu attīstības un pilnveides plāna ietvaros un ievērojot LPF valdes noteiktās prioritātes, tiek nodrošināta bez maksas.

Apmaksa notiek, veicot pārskaitījumu uz LPF kontu, atbilstoši izrakstītajam rēķinam.

Kontaktinformācija uzziņām

info@swimming.lv, 29467637

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.