Latvijas peldēšanas sporta vēsture – Jelgavas SPS

Šomēnes Jelgavas Specializētā peldēšanas skola atzīmēs savu piecdesmit gadu jubileju, tāpēc septembri veltīsim ieskatam šīs tradīcijām un panākumiem bagātās sporta skolas vēsturē. Latvijas Peldēšanas federācija sadarbībā ar vēsturnieci Ilzi Jākobsoni turpina iepazīstināt ar Latvijas peldēšanas vēsturi fotogrāfijās. 

LPF svētku reizē publicēs trīs galerijas, kas vēstīs par peldēšanas skolas piecdesmit gadiem: personībām, rekordiem, sacensību garu un ikdienu. Pirmo galeriju var nosaukt: Jelgavas meitenes. 20. gs.70. gadi. Tās sastādīšana nebūtu iespējama, ja Uldis Zemzars kā viens no pirmajiem Jelgavas peldēšanas skolas treneriem tālredzīgi nedokumentētu sporta skolas notikumu un panākumu gaitu. Nākamā galerija būs veltīta Jelgavas olimpiešiem.

Latvijas muzeji un arhīvi nevar lepoties ar saistošām Jelgavas peldēšanas sporta vēstures vizuālajām liecībām. Vēl vairāk, fotogrāfijas, kas apliecinātu un vēstītu par Jelgavas sporta dzīves attīstību ir zudušas, vai kāda cita iemesla dēļ nav nonākušas krājuma glabātuvēs.

Arī šajā svētku reizē, kad Jelgavas Specializētā peldēšanas skola atzīmē savu nozīmīgo jubileju, pagātnes liecības – fotogrāfijas meklējām treneru un bijušo audzēkņu vidū. Paldies par sadarbību!

Galerijas sastādītāja izsaka pateicību LPF Goda prezidentam, ilggadējam Jelgavas BJSS “Neptūnija” trenerim Uldim Zemzaram par iespēju izmantot privāto arhīvu un sniegtajiem faktu precizējumiem!

Neviena no fotogrāfijām nedrīkst tikt pavairota vai kā citādi atveidota, saglabāta un izplatīta digitālajā vidē vai jebkādā veidā izmantota bez LPF un Latvijas Sporta muzeja rakstiskas atļaujas.

Dalies ar ziņu